HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt

Đăng lúc: 15:16:16 21/03/2019 (GMT+7)

Ngày 01/03/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

 Theo đó, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:

 

- Rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị;

 

- Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực;

 

- Thực hiện nghiêm túc việc đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật;

 

- Lâp, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

 

Ngoài ra, Chỉ thị còn nêu rõ nhiệm vụ của các cơ quan, ban ngành khác như: Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính…

 

Cũng tại Chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu sẽ sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Xây dựng để loại bỏ chồng chéo, mâu thuẫn.

 

·        Xem chi tiết Chỉ thị 05/CT-TTg tại đâyPhòng Tư pháp thành phố
 

0 bình luận